Как се играе Свара

Свара (сварка) е хазартна игра от рода на покера, която се играе с 32 карти – от 7 до Асо. В една игра могат да участват между 2 и 9 играча.

§ I. Раздаване

В началото на играта се избира раздавач на случаен принцип. Раздават се по три карти на всеки играч, една по една, с лицето на картите надолу и по часовниковата стрелка. В следващият рунд, следващят играч по посока на движението става раздаващ.

§ II. Залози и Наддаване

В сварата съществуват три вида залози: начален вход, залагане на тъмно и нормално залагане.

Начално залагане

Всички играчи трябва да платят начален залог преди да им бъдат раздадени карти, за да се включат в играта. В покер игрите терминът е познат още и като ‘Анте’. Началният вход е винаги един и същ за масата и се определя предварително.

Залагане „На Тъмно“

След началното залагане и преди играчите да си видят ръцете, първият играч, седящ отляво на дилъра, има правото да заложи ‘на тъмно’.

 • Ако първият играч отляво заложи на тъмно, то следващият има правото също да заложи на тъмно, като сумата трябва да е минимум два пъти по-голяма от предходния залог на тъмно.
 • Всеки следващ играч има опцията да заложи на тъмно, което означава да удвои, утрои или очетвори предходния залог на тъмно.
 • Ако даден играч реши да не залага на тъмно и да си погледне картите, играчите след него губят опцията да заложат на тъмно. Първият играч, чийто ред е след залог на тъмно, трябва да заложи поне двойно.
 • Залагането на тъмно не е задължително. Това е само опция.
 • Ако никой играч не удвои залога на тъмно, победител от врътката е последният играч заложил на тъмно.
 • След като залагането на тъмно приключи, играчите могат да видят картите си.

След като някой играч реши да си види картите, залагането на тъмно приключва и всички останали играчи могат да си погледнат картите.

Нормално Залагане

Нормалното залагане започва, когато всички играчи си видят картите. Ако е имало залагане на тъмно, то първият играч, който не е заложил на тъмно, трябва да плати двойно на последния залог на тъмно, да качи залога или да се откаже. След това на ред е играчът вляво от него и т.н.

 • Залагането не е задължително, но ако играч не заложи, той отпада от играта.
 • Раздавачът залага последен.
 • Ако всички играчи откажат да направят залог, дилърът печели пота с началното залагане.
 • Нормалното залагане продължава докато всеки играч или се е отказал, или е платил залога.
 • Играчът с най-висок брой точки в картите си печели залозите на масата.

§ III. Сварка

В случай че двама или повече играчи делят първото място с равен брой точки, се получава Сварка. Никой играч не прибира пота. Играчите с равен брой точки се борят за него в ново раздаване (сварка), като останалите играчи също могат да се включат, като платят вход. Входът се определя на базата на пота, образуван в сварката, разделен на броя играчи с равен брой точки. Тоест, ако потът е бил 300 и двама играчи са имали равен брой точки, останалите играчи трябва да платят 150, за да влязат в допълнителното раздаване.

След като всички играчи платят или се откажат, се раздават наново 3 карти и играта следва нормалния си цикъл. При ново равенство на точките, потът отново остава на масата и се формира нова сварка.

§ IV. Точкуване

Сила на картите

Точкуването се определя на базата на комбинация между картите в ръката на играча. По отделно картите носят следните точки:

Карта Точки
Асо 11 точки
Поп 10 точки
Дама 10 точки
Вале 10 точки
10 10 точки
9 9 точки
8 9 точки
7 7 точки

*7 Спатия (Чечак, Цецо Йончев) има специално предназначение в играта и се брои за 11 точки.

§ V. Стандартни комбинации

 • Карти от една боя – събират се точките на всички карти в ръката, които са от една боя.
  Пример - 8♠ Q♠ Q♥. Комбинацията носи 18 точки, тъй като в нея влизат само 8♠ и Q♠.
 • Три еднакви карти – Събират се точките и на трите карти.
  Пример - J♥ J♦ J♣. Комбинацията носи 30 точки, тъй като в нея влизат и трите валета.

§ VI. Специални Комбинации

 • Асата могат да се комбинират и по два в ръка, вместо задължително по три. Тоест, ръката А♠ А♥ K♣ носи 22 точки.
 • Две 7-ци, без значение от боята, носят 23 точки.
 • 7♣ може да играе ролята на всяка една карта в комбинация, като носи 11 точки. Тоест, ръката 7♣ 9♠ J♠ носи 30 точки, тъй като ‘Йончев’ влиза в комбинация с двете пики.
 • Три седмици, без значение от боята, носят 34 точки и са най-силната ръка в играта.

§ VII. Примерни Комбинации

Ръка Комбинация Точки
7♠ 8♣ 8♦ Няма комбинация на карти. Най силната карта е 8ца 8 точки
7♣ 8♣ 8♦ 7♣ се комбинира с двете осмици 27 точки
7♠ 7♦ 10♦ 7♦ и 10♦ се комбинират, тъй като са от една боя, но 7♠ и 7♦ правят по-силна комбинация 23 точки
J♦ Q♥ A♥ Комбинация между Q♥ и А♥, тъй като са от една боя 21 точки
9♥ A♣ A♦ Специална комбинация между двата Aсака 22 точки
9♦ 10♦ K♦ Трите карти са от една боя и правят комбинация 29 точки
K♠ K♦ K♥ Трите Попа правят комбинация от три еднакви 30 точки
7♣ 7♦ 7♥ Най-силната комбинация в играта 34 точки

§ VIII. Терминология

Дилър

Играчът, който раздава картите. Той залага последен.

Начален вход (Анте)

Предварително уговорен по размер залог, който всеки играч трябва да заплати, за да играе в текущото раздаване.

Залог на тъмно

Незадължителен залог, който се прави преди играчът да е видял картите си.

Нормален залог

Залогът, който играчът решава да направи или не, след като е платил началния вход и е видял картите си.

Пот

Сумата от всички залози направени от играчите на масата в текущото раздаване.

Сварка

Специално събитие в играта, когато два или повече играча имат равна по точки най-силна ръка.

Йончев (Чечак)

Седмица Спатия.